Politykę jakości realizujemy poprzez następujące cele:

 • dążenie do wzrostu zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług,
 • identyfikację potrzeb klientów i dostarczanie im usług na najwyższym poziomie,
 • aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w osiąganiu celów jakościowych,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • współpraca z kwalifikowanymi dostawcami,
 • ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemu zarządzania jakością.


Politykę jakości i bezpieczeństwa dodatków paszowych realizujemy poprzez następujące cele:

 • Realizację działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi;
 • Stałe doskonalenie systemu GMP PUS
 • Dobór odpowiednich dostawców w zakresie infrastruktury transportowej;
 • Zapewnienie i kontrola spełnienia wymagań HACCP;
 • Nadzór nad działaniami związanymi z CP i CCP;
 • Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem produktów w łańcuchu dystrybucyjnym;
 • Podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa dodatków paszowych.