Politykę jakości realizujemy poprzez następujące cele:

  • dążenie do wzrostu zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług,
  • identyfikację potrzeb klientów i dostarczanie im usług na najwyższym poziomie,
  • aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w osiąganiu celów jakościowych,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • współpraca z kwalifikowanymi dostawcami,
  • ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemu zarządzania jakością.


Politykę jakości i bezpieczeństwa dodatków paszowych realizujemy poprzez następujące cele:

  • Realizację działalności zgodnie z wymaganiami prawnymi;
  • Stałe doskonalenie systemu GMP PUS
  • Dobór odpowiednich dostawców w zakresie infrastruktury transportowej;
  • Zapewnienie i kontrola spełnienia wymagań HACCP;
  • Nadzór nad działaniami związanymi z CP i CCP;
  • Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem produktów w łańcuchu dystrybucyjnym;
  • Podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa dodatków paszowych.