artykuły do badań
defektoskopowych

ndt@chemikolor.pl
tel. 607-373-439


BŁONA STRUCTURIX DD-4

Charakterystyka: Błona o ekstra drobnym ziarnie i wysokim kontraście. Przeznaczona do szerokiego zastosowania wykrywania krytycznych wad. Nadaje się do stosowania z okładkami Pb w całym zakresie energii promieniowania. Zastosowanie: Elementy elektroniczne, odlewy, kompozyty, spoiny precyzyjne, przemysł lotniczy i kosmiczny, przemysł obronny, ekspozycje z kilkoma błonami.

BŁONA STRUCTURIX DD-5

Charakterystyka: Błona o bardzo drobnym ziarnie i wysokim kontraście. Wyjątkowo dobra do obrazowania nieciągłości. Nadaje się do stosowania z okładkami Pb z aparatami rentgenowskimi i aparatami gammagraficznymi. Zastosowanie: Spoiny i odlewy, przemysł stoczniowy, przemysł lotniczy i kosmiczny, ekspozycje z kilkoma bonami.

BŁONA STRUCTURIX DD-7

Charakterystyka: Błona o małym ziarnie, dużym kontraście i wysokiej czułości. Idealna błona standardowa do zastosowań bez lub z okładkami Pb. Nadaje się do stosowania z okładkami Pb z aparatami rentgenowskimi i aparatami gammagraficznymi. Zastosowanie: Spoiny i odlewy, przemysł obronny, przemysł lotniczy i kosmiczny, materiały kompozytowe, ekspozycje z kilkoma bonami

BŁONA TESTIX CC-4

Charakterystyka: Błona ta oferuje bardzo wysoki kontrast i posiada szczególnie drobne ziarno. Jest odpowiednia do szerokiego zakresu najbardziej odpowiedzialnych zastosowań. Do ekspozycji z ekranami ołowianymi przy użyciu promieniowania gamma, rentgenowskiego lub z akceleratorami liniowymi. Zastosowanie: Elementy elektroniczne, materiały kompozytowe, odlewnictwo, spoiny o bardzo wysokiej jakości, przemysł zbrojeniowy i jądrowy, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, techniki wielobonowe.

BŁONA TESTIX CC-5

Charakterystyka: Wyjątkowo drobne ziarno i wysoki kontrast czyni tą błonę odpowiednią do ekspozycji z ekranami ołowianymi przy użyciu promieniowania gamma lub b rentgenowskiego. Zastosowanie: Spawalnictwo, odlewnictwo, okrętownictwo, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, techniki wielobonowe.

BŁONA TESTIX CC-7

Charakterystyka: Ta czuła błona jest specjalnie zaprojektowana do bezpośrednich ekspozycji przy użyciu promieniowania gamma lub rentgenowskiego z lub bez ekranów ołowianych. Zastosowanie: Spawalnictwo i odlewnictwo, przemysł zbrojeniowy, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, materiały kompozytowe, techniki wielobonowe.

WYWOŁYWACZE

WYWOŁYWACZ G-128

Do obróbki ręcznej. Dostępny jako koncentrat w 5 l pojemnikach, z których otrzymuje się 25l gotowego roztworu wywoływacza lub 20l regeneratora. Regeneracja ok. 600 ml/m2 bony.

WYWOŁYWACZ G-135

Do obróbki automatycznej. Dostępny jako koncentrat z którego otrzymuje się 2x 20l gotowego roztworu wywoływacza. Regeneracja 600-900 ml/m2 błony.

UTRWALACZE

UTRWALACZ G-328

Do obróbki ręcznej gdy temperatura jest nie większa niż 250C. Jest utrwalaczem bez dodatków chemicznie garbujących emulsję. Dostępny jako koncentrat w 5l pojemnikach, z których otrzymuje się 25 litrów gotowego roztworu. Regeneracja ok. 600 ml/m2 bony.

UTRWALACZ G-335

Do obróbki automatycznej jak i ręcznej, gdy temperatura jest większa niż 250C. Jest dwuskładnikowym utrwalaczem (5l A + 1,25l B) na 2x20l gotowego utrwalacza. Regeneracja 900-1200 ml/m2 bony.

AKCESORIA LABORATORYJNE

Wywoływarki
Densytometry
Dawkomierze
Lampy

zapraszamy
do współpracy

ndt@chemikolor.pl
tel. 607-373-439