Środek ochrony roślin

Herbicyd

Zawartość substancji czynnej:
izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l.

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w następujących zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime. Środek PROTUGAN 500 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.