żywice
epoksydowe

elzbieta.andrzejczak@chemikolor.pl
tel.: 607 373 564
tel.: 519 848 620

agnieszka.dajwlowska@chemikolor.pl
tel.: 693 414 477
tel.: 519 848 603

ISO 9001:2015


NOWOŚĆ System EPIDIAN DECO

Epoksydowa kompozycja przeznaczona do zastosowń dekoracyjnych, tj. odlewanie transparentnych przedmiotów, zalewanie przedmiotów w transparentnej żywicy, zalewanie "kanionó" w blatach dekoracyjnych, wylewanie powierzchni blatów drewnianych

NOWOŚĆ EPIDIAN 652

Uniwersalna kompozycja epoksydowa (żywica epoksydowa oraz rozcieńczalnik aktywny) stosowana do wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych, wytwarzania laminatów z włókna szklanego, sporządzania kitów i szpachlówek antykorozyjnych.

NOWOŚĆ SYSTEM DRENAŻOWY POSADZKA EPOKSYDOWA

System drenażowy przeznaczony jest do wykonywania powłok bez konieczności tworzenia dodatkowych odpływów. Służy do pokrywania nawierzchni takich jak ścieżki rowerowe, schody, zabezpieczenia drzew (korzeni), sćieżek spacerowych, tarasów przydomowych.

EPIDIAN 010, EPIDIAN 011, EPIDIAN 011A, EPIDIAN 012

Stałe żywice epoksydowe produkowane w postaci łusek, stosowane głównie do produkcji farb proszkowych nakładanych elektrostatycznie, stanowiących doskonałe pokrycie ochronne na różnego rodzaju elementy oraz do wytwarzania chemoodpornych materiałów powłokowych
EPIDIAN 1

Półprodukt do produkcji lakierów chemoodpornych i elektroizolacyjnych

EPIDIAN 2

EPIDIANUniwerslana 3

Spoiwo do produkcji kompozycji utwardzanych na gorąco do celów elektrotechnicznych i konstrukcyjnych.

EPIDIAN 4

Używany do produkcji kitów i spoiw oraz kompozycji chemoodpornych

EPIDIAN 5

EPIDIAN 6
Używane do produkcji farb i lakierów chemoodpornych, spoiw, syciw, zalew, kompozycji posadzkowych, impregnatów, klejów utwardzanych na zimno do metali, szkła, ceramiki i większości tworzyw
EPOXY 525 Stosowany jest do modyfikacji, impregnacji, hermetyzacji i zalewania w różnych gałęziach przemysłu: elektrycznym, elektronicznym, budowlanym oraz w inżynierii lądowej i wodnej. Również do produkcji klejów

Modyfikowane żywice epoksydowe

EPIDIAN 51

Dwuskładnikowy klej utwardzany na zimno do metalu, szkła, ceramiki, syciwo do laminatu, spoiwo.
EPIDIAN 52

Dwskładnikowa kompozycja, doskonałe syciwo do laminatu z włóknem szklanym, w elektronice jako masa zalewowa

EPIDIAN 53

Dwuskładnikowy klej utwardzany na zimno do metalu, szkła, ceramiki, masa zalewowa w elektrotechnice, spoiwo do laminatów.

EPIDIAN 57

Dwuskładnikowy klej utwardzany na zimno do metalu, szkła, ceramiki, skóry.

PIDIAN 61

Kompozycja żywicy epoksydowej o średniej masie cząsteczkowej ≤ 700, stosowana do klejenia metali, ceramiki, do wykonywania odlewów konstrukcyjnych, laminatów z włóknem szklanym.
EPIDIAN 100 Klej utwardzany na gorąco w temp. ponad 120oC do: żeliwa, aluminium i jego stopów, stali i metali kolorowych, ceramiki i niektórych tworzyw sztucznych.

EPIDIAN 101

Dwuskładnikowy, emulsyjny klej epoksydowy stosowany do uszczelniania porowatych odlewów z żeliwa, jako lepiszcze proszków uniwersalnych (tarcze ścierne, kształtki), doklejenia metali, materiałów ceramicznych i niektórych tworzyw sztucznych.
EPIDIAN 111 Lakier dwuskładnikowy przeznaczony do nasycania uzwojeń maszyn elektrycznych, cewek, wytwarzania powłok elektroizolacyjnych na różnych elementach.
EPIDIAN 112 Lakier dwuskładnikowy do wytwarzania powłok antykorozyjnych i ochronnych na powierzchniach betonowych i stalowych.

EPIDIAN 311

Trójskładnikowa szpachlówka do dylatacji w posadzkach, wypełnienia ubytków w betonie, uszczelnienia kielichów z kamionki.

EPIDIAN 410

Dwuskładnikowa szpachlówka do metali, klej do duralu, stali i stopów.
EPIDIAN 430 Do układania wykładzin chemoodpornych z płytek lub kształtek kwasoodpornych w obiektach przemysłowych. Produkt posiada Atest PZH.
EPIDIAN 450 Dwuskładnikowa kompozycja do wytwarzania kitów chemoodpornych, syciwo do tkanin i mat szklanych.

EPIDIAN 520

Spoiwo przeznaczone głównie do produkcji laminatów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-szklanych foliowanych miedzią. Laminaty te są doskonałym materiałem elektroizolacyjnym w elektrotechnice i energetyce. Ponadto może być stosowany do produkcji tłoczyw z napełniaczem włóknistym oraz do impregnacji uzwojeń elektrycznych.

EPIDIAN 635

Przeznaczony jest jako półprodukt do wytwarzania laminatów epoksydowo-szklanych oraz powłok bezrozpuszczalnikowych utwardzanych na zimno.

EPIDIAN 6011

EPIDIAN 624

Dwuskładnikowe kompozycje o niskiej lepkości do impregnacji betonu, - iniekcji, wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych oraz powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych. Posiadają Atest PZH dopuszczający kontakt z wodą pitną i innymi art. z spożywczymi.

zapraszamy
do współpracy

elzbieta.andrzejczak@chemikolor.pl
tel.: 607 373 564
tel.: 519 848 620

agnieszka.dajwlowska@chemikolor.pl
tel.: 693 414 477
tel.: 519 848 603