żywice
epoksydowe

elzbieta.andrzejczak@chemikolor.pl
tel.: 607 373 564
tel.: 519 848 620

agnieszka.dajwlowska@chemikolor.pl
tel.: 693 414 477
tel.: 519 848 603


NOWOŚĆ System EPIDIAN DECO

Epoksydowa kompozycja przeznaczona do zastosowń dekoracyjnych, tj. odlewanie transparentnych przedmiotów, zalewanie przedmiotów w transparentnej żywicy, zalewanie "kanionó" w blatach dekoracyjnych, wylewanie powierzchni blatów drewnianych

NOWOŚĆ EPIDIAN 652

Uniwersalna kompozycja epoksydowa (żywica epoksydowa oraz rozcieńczalnik aktywny) stosowana do wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych, wytwarzania laminatów z włókna szklanego, sporządzania kitów i szpachlówek antykorozyjnych.

EPIDIAN 010, EPIDIAN 011, EPIDIAN 011A, EPIDIAN 012

Stałe żywice epoksydowe produkowane w postaci łusek, stosowane głównie do produkcji farb proszkowych nakładanych elektrostatycznie, stanowiących doskonałe pokrycie ochronne na różnego rodzaju elementy oraz do wytwarzania chemoodpornych materiałów powłokowych
EPIDIAN 1

Półprodukt do produkcji lakierów chemoodpornych i elektroizolacyjnych

EPIDIAN 2

EPIDIANUniwerslana 3

Spoiwo do produkcji kompozycji utwardzanych na gorąco do celów elektrotechnicznych i konstrukcyjnych.

EPIDIAN 4

Używany do produkcji kitów i spoiw oraz kompozycji chemoodpornych

EPIDIAN 5

EPIDIAN 6
Używane do produkcji farb i lakierów chemoodpornych, spoiw, syciw, zalew, kompozycji posadzkowych, impregnatów, klejów utwardzanych na zimno do metali, szkła, ceramiki i większości tworzyw
EPOXY 525 Stosowany jest do modyfikacji, impregnacji, hermetyzacji i zalewania w różnych gałęziach przemysłu: elektrycznym, elektronicznym, budowlanym oraz w inżynierii lądowej i wodnej. Również do produkcji klejów

Modyfikowane żywice epoksydowe

EPIDIAN 51

Dwuskładnikowy klej utwardzany na zimno do metalu, szkła, ceramiki, syciwo do laminatu, spoiwo.
EPIDIAN 52

Dwskładnikowa kompozycja, doskonałe syciwo do laminatu z włóknem szklanym, w elektronice jako masa zalewowa

EPIDIAN 53

Dwuskładnikowy klej utwardzany na zimno do metalu, szkła, ceramiki, masa zalewowa w elektrotechnice, spoiwo do laminatów.

EPIDIAN 57

Dwuskładnikowy klej utwardzany na zimno do metalu, szkła, ceramiki, skóry.

PIDIAN 61

Kompozycja żywicy epoksydowej o średniej masie cząsteczkowej ≤ 700, stosowana do klejenia metali, ceramiki, do wykonywania odlewów konstrukcyjnych, laminatów z włóknem szklanym.
EPIDIAN 100 Klej utwardzany na gorąco w temp. ponad 120oC do: żeliwa, aluminium i jego stopów, stali i metali kolorowych, ceramiki i niektórych tworzyw sztucznych.

EPIDIAN 101

Dwuskładnikowy, emulsyjny klej epoksydowy stosowany do uszczelniania porowatych odlewów z żeliwa, jako lepiszcze proszków uniwersalnych (tarcze ścierne, kształtki), doklejenia metali, materiałów ceramicznych i niektórych tworzyw sztucznych.
EPIDIAN 111 Lakier dwuskładnikowy przeznaczony do nasycania uzwojeń maszyn elektrycznych, cewek, wytwarzania powłok elektroizolacyjnych na różnych elementach.
EPIDIAN 112 Lakier dwuskładnikowy do wytwarzania powłok antykorozyjnych i ochronnych na powierzchniach betonowych i stalowych.

EPIDIAN 311

Trójskładnikowa szpachlówka do dylatacji w posadzkach, wypełnienia ubytków w betonie, uszczelnienia kielichów z kamionki.

EPIDIAN 410

Dwuskładnikowa szpachlówka do metali, klej do duralu, stali i stopów.
EPIDIAN 430 Do układania wykładzin chemoodpornych z płytek lub kształtek kwasoodpornych w obiektach przemysłowych. Produkt posiada Atest PZH.
EPIDIAN 450 Dwuskładnikowa kompozycja do wytwarzania kitów chemoodpornych, syciwo do tkanin i mat szklanych.

EPIDIAN 520

Spoiwo przeznaczone głównie do produkcji laminatów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-szklanych foliowanych miedzią. Laminaty te są doskonałym materiałem elektroizolacyjnym w elektrotechnice i energetyce. Ponadto może być stosowany do produkcji tłoczyw z napełniaczem włóknistym oraz do impregnacji uzwojeń elektrycznych.

EPIDIAN 635

Przeznaczony jest jako półprodukt do wytwarzania laminatów epoksydowo-szklanych oraz powłok bezrozpuszczalnikowych utwardzanych na zimno.

EPIDIAN 6011

EPIDIAN 624

Dwuskładnikowe kompozycje o niskiej lepkości do impregnacji betonu, - iniekcji, wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych oraz powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych. Posiadają Atest PZH dopuszczający kontakt z wodą pitną i innymi art. z spożywczymi.

zapraszamy
do współpracy

elzbieta.andrzejczak@chemikolor.pl
tel.: 607 373 564
tel.: 519 848 620

agnieszka.dajwlowska@chemikolor.pl
tel.: 693 414 477
tel.: 519 848 603