Środki
chwastobójcze

iwona.kalek@chemikolor.pl
tel.: +48 607 373 518

agnieszka.bonczak@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581

Panel dla sprzedaży hurtowej: http://hurt.chemikolor.pl (opiekun: agnieszka.bonczak@chemikolor.pl)


Agil 100 EC, Agil-S 100 EC

Zawartość substancji czynnej: propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 100 g/l.

Przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.

Pojemność: 250 ml, 0.5 l, 1 l

Aminopielik D MAXX 430 EC

Zawartość substancji czynnej: 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l, dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l.

Przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego i pszenicy jarej.

Pojemność: 1 l, 6 l

Basagran 480 SL

Substancja czynna: Basagran® 480 SL
Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona, grochu jadalnym zielonym oraz ziemniaku

Pojemność: 1 l

Chisel Nowy 51 WG

Zawartość substancji czynnej: tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 469 g/kg (46,9%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 47 g/kg (4,7%)
Przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, przytuli czepnej, rumianu polnego i innych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych, bezpieczny dla zbóż i roślin następczych.

Pojemność: 60 g

Chwastox D 179 SL

Zawartość substancji czynnych: MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%), dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 17,8 g/l (1,64%)
Przeznaczony do powszechnego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Pojemność: 1 l, 5 l

Chwastox Extra 300 SL

Zawartość substancji czynnej: MCPA - 300g/l (26,5%)

Przeznaczony do zwalczania jednoroczych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych: pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

Pojemność: 1 l, 5 l

Chwastox Nowy Trio 390 SL

Zawartość substancji czynnej: Mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%)

Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

Pojemność: 1 l, 5 l

Chwastox Turbo 340 SL

Zawartość substancji czynnej: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (25,9%)\

Przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych. Pojemność: 1 l, 5 l

Command 480 EC

Zawartosć substancj czynnej: chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) - 480 g/l (46,66%)
Przeznaczony do zwalczania przytulii czepnej i wielu innych chwastów dwuliściennych w uprawach rzepaku i warzyw. Pojemnosć: 0.5 l

Fusilade Forte 150 EC

Zawartość substancji czynnej: fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 150g/l. Przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu). Pojemność: 250 ml, 1 l

Goal 240 EC

Zawartość substancji czynnej: oksyfluorofen 480 g/l

Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli i warzywach kapustnych. Pojemność: 0.25 l

Granstar Ultra SX 50SG

Zawartość substancji czynnej: tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.

Przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych, w terminie wiosennym. Pojemność: 20 g, 240 g

Huzar Activ Plus

Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

Pojemność: 1l, 5l

Lancet Plus 124 WG

Zawartość substancji czynnej: florasulam 25 g/kg + aminopyralid 50 g/kg + piroksysulam 50 g/kg

Przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

Lentipur Flo 500 SC

Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)

Przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów

Lontrel 300 SL

Zawartość substancji czynnej: chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l
Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

Maister 310 WG

Zawartosć substancji czynnej: Jodosulfuron metylosodowy 10 g/kg, Foramsulfuron 300 g/kg
Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie kukurydzy

Metazanex 500 SC

Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l.
Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej i kalafiorze

Mistral 70 WG

Zawartość substancji czynnej: metrybuzyna (substancja z grupy triazynonów) - 700 g/kg (70 %)
Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku

Mocarz 75 WG

Zawartość substancji czynnej: dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) 50 % (500g/kg); tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) 25% (250g/kg)
Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.

Mustang 306 SE

Zawartość substancji czynnej: florasulam 6.25 g/l + 2.4 D 300 g/l
Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy

Mustang Forte 195 SE

Zawartość substancji czynnej: florasulam 5 g/l + aminopyralid 10 g/l + 2.4 D 180 g/l
Przeznaczony do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.

Pendigan 330 EC

Zawartość substancji czynnej: pendimetalina (związek z grupy toluidyn) 330 g/l
Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy i cebuli.

Roundup 360 PLUS Substancja aktywna: Glifosat = 360 g/l (związek grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej)
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie. Do likwidacji perzu oraz chwastów jedno i dwuliściennych.
Roundup Flex 480 SL Substancja aktywna: glifosat=480 g/l (związek grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej)
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie do likwidacji perzu,chwastów jeden i dwuliściennych,wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin lub po siewie (różne rośliny i terminy stosowania).
Stomp Aqua 455 CS Substancja aktywna: pendimetalina=455 (z grupy dinitroanilin)
Chwastobójczy środek w formie zawiesiny; dolistny i doglebowy; do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w truskawce, warzywach, drzewkach i krzewach owocowych,ziołach.
Titus 25 WG Chwastobójczy preparat w formie granul o systemicznym działaniu, stosowany nalistnie, zwalcza powschodowo perz właściwy i roczne chwasty jednoliścienne i niektóre chwasty dwuliścienne w uprawie: kukurydza, ziemniak, pomidor.
Tolurex 500 SC Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,98%).
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie ozimym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

zapraszamy
do współpracy

iwona.kalek@chemikolor.pl
tel.: +48 607 373 518

agnieszka.bonczak@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581