Środki
chwastobójcze

opakowania jednostkowe

grazyna.kaluzynska@chemikolor.pl
tel.: +48 607 373 518

agnieszka.bonczak@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581


Agil 100 EC, Agil-S 100 EC

Zawartość substancji czynnej: propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 100 g/l.

Przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.

Pojemność: 250 ml, 0.5 l, 1 l

Aminopielik D MAXX 430 EC

Zawartość substancji czynnej: 2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 376 g/l, dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 54 g/l.

Przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego i pszenicy jarej.

Pojemność: 1 l, 6 l

Apyros 75 WG

Zawartość substancji czynnej: sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75%.
Przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz wielu innych chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie pszenicy i pszenżyta.

Pojemność: 53 g

Basagran 480 SL

Substancja czynna: Basagran® 480 SL
Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona, grochu jadalnym zielonym oraz ziemniaku

Pojemność: 1 l

Basta 150SL

Zawartość substancji czynnej: Glufosynat amonowy - 150 g/l

Przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w malinie truskawce, niszczenia rozłogów w truskawce, oraz do desykacji rzepaku ozimego i ziemniaka.

Pojemność: 1 l

Betanal maxxPro 209 OD

Zawartość substancji czynnej: Fenmedifam 60 g/l (5,5%), Desmedifam 47 g/l (4,3%), Etofumesat 75 g/l (6,9%), Lenacyl 27 g/l (2,5%)

Przenaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.

Pojemność: 1l
Butisan Star 416 SC

Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 200 g/l (17,5%), dimetanamid-P (związek z grupy acetamidów) - 200 g/l (17,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 100 g/l (8,8%)

Przeznaczony do zwalczania jenorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Pojemność: 1 l

Chisel Nowy 51 WG

Zawartość substancji czynnej: tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 469 g/kg (46,9%), chlorosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 47 g/kg (4,7%)
Przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, przytuli czepnej, rumianu polnego i innych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych, bezpieczny dla zbóż i roślin następczych.

Pojemność: 60 g

Chwastox D 179 SL

Zawartość substancji czynnych: MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g/l (14,87%), dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 17,8 g/l (1,64%)
Przeznaczony do powszechnego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Pojemność: 1 l, 5 l

Chwastox Extra 300 SL

Zawartość substancji czynnej: MCPA - 300g/l (26,5%)

Przeznaczony do zwalczania jednoroczych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych: pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

Pojemność: 1 l, 5 l

Chwastox Trio 540 SL

Zawartość substancji czynnej: Mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%)

Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

Pojemność: 1 l, 5 l

Chwastox Turbo 340 SL

Zawartość substancji czynnej: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (25,9%)\

Przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych

Pojemność: 1 l, 5 l

Command 480 EC

Zawartosć substancj czynnej: chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) - 480 g/l (46,66%)
Przeznaczony do zwalczania przytulii czepnej i wielu innych chwastów dwuliściennych w uprawach rzepaku i warzyw.

Pojemnosć: 0.5 l

Dual Gold 960 SL

Zawartosć substancji czynnej: S-metolachlor ((S)-2-chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid; związek z grupy chloroacetoanilidów) - 960 g/l

Przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz niektórych dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Pojemność: 1 l

Fusilade Forte 150 EC

Zawartość substancji czynnej: fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 150g/l

Przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu).

Pojemność: 250 ml, 1 l

Glean 75 DF

Zawartość substancji czynnej: chlorosulfuron (zwiazek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%.

Przeznaczony do kompleksowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w terminie jesiennym w zbożach ozimych.

Pojemność: 3 x 8 g, 100 g
Goal 240 EC

Zawartość substancji czynnej: oksyfluorofen 480 g/l

Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w cebuli i warzywach kapustnych.

Pojemność: 0.25 l

Granstar Ultra SX 50SG

Zawartość substancji czynnej: tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%, tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.

Przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych, w terminie wiosennym.

Pojemność: 20 g, 240 g

Huzar Activ 387 OD

Zawartość substancji czynnej: Jodosulfuron metylosodowy 10 g/l, 2,4 D - 377 g/l

Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

Pojemność: 1l, 5l

Lancet Plus 124 WG

Zawartość substancji czynnej: florasulam 25 g/kg + aminopyralid 50 g/kg + piroksysulam 50 g/kg

Przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

Waga: 0.5 kg, 1 kg

Lentipur Flo 500 SC

Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%)

Przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów

Pojemność: 1 l, 5 l

Leopard 06 EC

Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g/l.
Przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji

Pojemność: 0.25 l, 0.5 l

Lontrel 300 SL

Zawartość substancji czynnej: chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l
Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, burakach cukrowych oraz cebuli.

Pojemność: 0.25 l, 0.5 l, 1 l

Lumax 537,5 SE

Zawartość substancji czynnych: terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 187,5 g/l (16,9%) mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 37,5 g/l (3,39%) s-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 312,5 g/l (28,2%)
Przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Pojemność: 1 l, 5 l

Madrigal 360 SL

Zawartość substancji czynnej: glifosat: N-(fosfonometylo)glicyna /związek z grupy aminofosfonianów/ – w postaci soli izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze środka (30,8 %).
Przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych.

Pojemność: 5 l

Maister 310 WG

Zawartosć substancji czynnej: Jodosulfuron metylosodowy 10 g/kg, Foramsulfuron 300 g/kg
Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie kukurydzy

Pojemność: 150 g

Metazanex 500 SC

Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l.
Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej i kalafiorze

Pojemność: 1 l

Mistral 70 WG

Zawartość substancji czynnej: metrybuzyna (substancja z grupy triazynonów) - 700 g/kg (70 %)
Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku

Waga: 0.5 kg

Mocarz 75 WG

Zawartość substancji czynnej: dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) 50 % (500g/kg); tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) 25% (250g/kg)
Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.

Waga: 0.2 kg

Mustang 306 SE

Zawartość substancji czynnej: florasulam 6.25 g/l + 2.4 D 300 g/l
Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, kukurydzy

Pojemność: 0.5 l, 1 l

Mustang Forte 195 SE

Zawartość substancji czynnej: florasulam 5 g/l + aminopyralid 10 g/l + 2.4 D 180 g/l
Przeznaczony do wiosennego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.

Pojemność: 1 l

Pendigan 330 EC

Zawartość substancji czynnej: pendimetalina (związek z grupy toluidyn) 330 g/l
Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy i cebuli.

Pojemność: 1 l, 5 l

Protugan 500 SC

Zawartość substancji czynnej: izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l
Przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w następujących zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime

Pojemnośc: 1 l

Pyramin 65 WP 1 kg
Racer 250 EC 1 l
Roundup 360 SL 1 l, 5 l, 20 l
Roundup Flex 480 SL 1 l, 5 l
Saherb 180 S.C. 1 l
Starane 250 EC 1 l, 0,5 l
Stomp 330 EC 1 l, 5 l
Targa Super 5 EC 0.25 l, 1 l, 5 L
Titus 25 WG 20 g, 100 g
Tolurex 500 SC 1 l, 5l
Zeagran 340 SE 1 l

zapraszamy
do współpracy

grazyna.kaluzynska@chemikolor.pl
tel.: +48 607 373 518

agnieszka.bonczak@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581