Środki
do dezynsekcji

iwona.kalek@chemikolor.pl

tel.: +48 607 373 518

agnieszka.bonczak@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581

Panel dla sprzedaży hurtowej: http://hurt.chemikolor.pl (opiekun: agnieszka.bonczak@chemikolor.pl)


K-Othrine 2,5 Flow

1 L,30 ml, 10 ml

Płynny preparat owadobójczy, przeznaczona jest do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: prusaków, karaluchów, much, komarów, pluskiew, mrówek faraona, czarnych chrząszczy ściółkowych

Substancja czynna*deltametryna 25g/lCAS

Ascyp 10 WP

2 kg, 5 kg

Preparat biobójczy w formie proszku do rozpuszczania w wodzie. Zwalcza muchy, mole, komary, karaluchy, pluskwy, pchły, prusaki w mieszkaniach, sklepach, restauracjach, fabrykach, oborach, rzeźniach, mleczarniach, dojarniach, magazynach zbożowych i innych obiektach.

Substancja aktywna*cypermetryna 10%

Afanisep 25 WP

25 g

Preparat biobójczy w formie proszku do rozpuszczania w wodzie. Zwalcza muchy, mole, komary, karaluchy, pluskwy, pchły, prusaki w mieszkaniach, sklepach, restauracjach, fabrykach, oborach, rzeźniach, mleczarniach, dojarniach, magazynach zbożowych i innych obiektach.

Substancja aktywna*cypermetryna 10%
Owadozol P

Preparat owadobójczy do bezpośredniego stoswania w formie aerozolu. Zwalcza owady biegające (prusaki, karaluchy, rybiki cukrowe, mrówki) w pomieszczeniach mieszkalnych, obiekatach użyteczności publicznej

Substancja aktywna: cypermetryna 0,35%

Penta 250 FS

0,5 l 50ml

Preparat owadobójczy w postaci zawiesinowego koncentratu do rozcieńczania wodą. Zwalcza owady biegające (prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona, rybiki cukrowe) i latające (muchy, komary) w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach inwentarskich.

Substancja czynna: imidaklopryd 20%, alfa-cypermetryna 5%


zapraszamy
do współpracy

iwona.kalek@chemikolor.pl
tel.: +48 607 373 518

agnieszka.bonczak@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581