Środki
do dezynsekcji

opakowania jednostkowe

grazyna.kaluzynska@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581
tel.: +48 607 373 518

ewa.pniewska@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 585
tel.: +48 607 373 439


K-Othrine 2,5 Flow

1 L,30 ml, 10 ml

Płynny preparat owadobójczy, przeznaczona jest do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: prusaków, karaluchów, much, komarów, pluskiew, mrówek faraona, czarnych chrząszczy ściółkowych

Substancja czynna*deltametryna 25g/lCAS

Ascyp 10 WP

2 kg, 5 kg

Preparat biobójczy w formie proszku do rozpuszczania w wodzie. Zwalcza muchy, mole, komary, karaluchy, pluskwy, pchły, prusaki w mieszkaniach, sklepach, restauracjach, fabrykach, oborach, rzeźniach, mleczarniach, dojarniach, magazynach zbożowych i innych obiektach.

Substancja aktywna*cypermetryna 10%

Afanisep 25 WP

25 g

Preparat biobójczy w formie proszku do rozpuszczania w wodzie. Zwalcza muchy, mole, komary, karaluchy, pluskwy, pchły, prusaki w mieszkaniach, sklepach, restauracjach, fabrykach, oborach, rzeźniach, mleczarniach, dojarniach, magazynach zbożowych i innych obiektach.

Substancja aktywna*cypermetryna 10%

Afanisep 25 WP

25 g

Preparat biobójczy do zwalczania szkodników drewna, karaluchów, prusaków, os, much, komarów.

Substancja aktywna*cyklopropanokarboksylan
Owadozol P

Preparat owadobójczy do bezpośredniego stoswania w formie aerozolu. Zwalcza owady biegające (prusaki, karaluchy, rybiki cukrowe, mrówki) w pomieszczeniach mieszkalnych, obiekatach użyteczności publicznej

Substancja aktywna: cypermetryna 0,35%

Alfasep Super Kill

1l

Zwalcza owady latające (muchy, komary i inne) i owady biegające (karaluchy, prusaki, mrówki faraona). Stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych,fabrycznych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach inwentarskich, żłobkach, przedszkolach.

Substancja aktywna: Alfacypermetryna (pyretroid) - 10%

Penta 250 FS

0,5 l 50ml

Preparat owadobójczy w postaci zawiesinowego koncentratu do rozcieńczania wodą. Zwalcza owady biegające (prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona, rybiki cukrowe) i latające (muchy, komary) w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach inwentarskich.

Substancja czynna: imidaklopryd 20%, alfa-cypermetryna 5%

Attracide 26 S.C.

1kg
Preparat owadobójczy, zwalczający Karaczany. Stosowany w lokalach użyteczności publicznej, hotelach, restauracjach, szpitalach, zakładach produkcyjnych, magazynach.

Substancja aktywna: Fipronil – 26 g/ l, Pyriproksyfen – 8 g/ l

Juventox

1 l

Preparat owadobójczy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej. Zwalcza larwy komara egipskiego i pchły.

Substancja czynna: piryproksyfen 4%

Fendona 6 S.C.

0,5 l

zapraszamy
do współpracy

grazyna.kaluzynska@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 581
tel.: +48 607 373 518

ewa.pniewska@chemikolor.pl
tel.: +48 519 848 585
tel.: +48 607 373 439