pasty
silikonowe

Pasty silikonowe otrzymuje się przez zagęszczanie olejów metylosilikonowych napełniaczami. Mają konsystencję od półpłynnej do stałej, są białe lub lekko opalizujące, nie zawierają zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.

Pasty silikonowe
SILPASTA® A o konsystencji wazeliny, lekko tiksotropowa środek przeciwprzyczepny w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych, do smarowania szlifów szklanych, uszczelek gumowych;
SILPASTA® E o konsystencji wazeliny, tiksotropowa izolacja elektryczna do smarowania izolatorów, połączeń przewodów, puszek elektrycznych pracujących w środowisku dużej wilgotności lub zapyleniu
SILPASTA® EM o konsystencji wazeliny, tiksotropowa izolacja elektryczna, do mechanicznego nakładania warstwy ochronnej w urządzeniach i połączeniach elektrycznych
SILPASTA® R o konsystencji półpłynnej służy do smarowania złączy przy montażu rurociągów z PCV
SILPASTA® P twarda, dobrze odprowadzająca ciepło służy do poprawy przewodzenia ciepła w urządzeniach elektrotechnicznych i mechanicznych.

Zastosowanie w gospodarstwie domowym jako środki do:

  • konserwacji uszczelek gumowych w samochodach, lodówkach, zamrażarkach,
  • konserwacji wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • maskowania złącz, śrub, itp.,
  • smarowania elementów trących (np.: szuflady, szlify szklane).

zapraszamy
do współpracy

slawomir.marcinski@chemikolor.pl
tel.: 607 373 564

ISO 9001:2015